Camping Hoeve De Ploeg

Een zeer mooie plaats in onze boom fruitboom gaarde,

Uitzicht vanaf de dijk over de maas en aansluiting op een leuke wandelroute en fietsroute rechtstreeks vanaf onze camping.
Maastricht-centrum is op fiets en loop afstand. Vlakbij de camping is een bus halte.
Staanplaatsen voor camper en tenten zijn mogelijk. 

Huisregels Mini camping Hoeve de ploeg
Klik op het plusje rechts

Om uw verblijf en dat van anderen zo plezierig mogelijk te maken,

Hanteren we tijdens uw verblijf de onderstaande huisregels.

 

Rust op de camping

1. Tussen 23:00 en 07:00 uur is het stil op de camping,

en is er geen gemotoriseerd vervoer op het terrein toegestaan.

2. Voor het handhaven van de rust op de camping,

En in de directe omgeving van Mini camping.

Is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.

Het geluid van tv / radio en andere mechanische muziek mag niet buiten het kampeermiddel hoorbaar zijn.

Houdt u ook rekening met uw buren als u in de avond voor uw kampeermiddel zit?

3. Geluid dient tot een minimum te worden beperkt.

Tussen 23:00 en 07:00 uur dient het geheel stil te zijn.

 

Aansprakelijkheid

4. Laat uw eigendommen op de camping en in uw auto niet onbeheerd achter.

Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing,

Beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

5. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van camping

 Hoeve De Ploeg en derden.

Behandel deze eigendommen alsof het uw eigen spullen zijn.

6. De camping is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade,

Ongevallen, het verlies van voorwerpen of andere onregelmatigheden,

In verband met het gebruik van de camping(accommodaties).

Brand veiligheid

7. Alle vormen van vuur zijn alleen toegestaan,

 mits de beheerder dit toestaat op afgesproken locatie.

8. alleen gecertificeerde elektronische en of gasfornuizen,

zijn toegestaan op het camping terrein.

 

Respect

9. Op Camping gaan wij respectvol met elkaar om. (Fysieke) Agressie,

Verbaal of non-verbaal wordt niet getolereerd.

10. De recreant is verantwoordelijk voor het doen en laten,

Van zijn medekampeerders en/of bezoekers op de camping:

Hij ziet er dus op toe,

Dat ze zich houden aan de gedragsregels en overige voorschriften van de camping.

Verblijfsplaats

11. In overleg wordt een staanplaats bepaald en de beheerder geeft,

Indien dat wenselijk is, 

Instructies betreffende de plaatsing van het kampeerverblijf.

12. Onderhuur van het kampeerverblijf is niet toegestaan. 

Bezoek

13. Bezoekers dienen zich te melden bij de beheerder van Mini camping Hoeve de ploeg.

 14.De auto van bezoekers en logés dient geparkeerd te worden op het grote parkeerterrein

In overleg met de beheerders.

15. Bezoekers zijn welkom vanaf 13:00 uur tot 19.00 uur. Vertrek tijd is om 11:00 uur.

Melden.

16. Bij aankomst dient u zich te melden bij de beheerder.

Bij afwezigheid van de beheerder graag bellen naar het telefoonnummer dat ophangt aan de muur. 

17. Bezoekers zijn  toegestaan in overleg met de beheerder.

 

Huisdieren

 18. Huisdieren van kampeerders zijn welkom mits deze zijn aangelijnd,

zo ook op het kampeerverblijf.

We vragen u uw huisdier buiten de camping uit te laten.

Huisdieren die op de lijst van hoog-risico honden van de

Rijksoverheid staan zijn verboden.

Voor informatie zie. Rijksoverheid.nl

 

Auto

19. Wij zijn een autovrije camping. U kunt bij aankomst en vertrek de auto tijdelijk bij de plek parkeren om uit of in te laden.

Maximum snelheid op de camping is stapvoets (10 km) 

Voor Schade aan gemotoriseerd voertuig is de camping Hoeve de ploeg niet verantwoordelijk.

 

Afval

 20. Het is verboden afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde afvoerpunten.

 21. Deponeer u huishoudafval in de daarvoor bestemde containers.

 22. Het is niet toegestaan uw grofvuil in of naast een container te plaatsen.

Voor afvoer van grofvuil,

Stenen en tegels dient men zelf zorg te dragen.

 

Sanitair en algemene voorzieningen

 23. Om de hygiëne in de toiletwagen te handhaven,

Dient u na gebruik het gebouw netjes achter te laten.

 24. Kinderen tot 5 jaar dienen onder begeleiding,

Van een volwassen gebruik te maken van het toilet.

 25. Het legen van toiletemmers, 

chemische toiletten en afvalwater dient gescheiden te worden.

Wilt u geen doekjes/tampons en ander materiaal doorspoelen in het toilet?

 Wij hebben een eigen rioolsysteem en dit brengt schade toe aan de pompen van het riool.

 26. Het is verboden te roken in de toilet.

 27. Het is verboden zich zonder redelijk doel,

Of op een hinderlijke wijze op te houden in de toilet.

 

Het terrein

28. Van recreant wordt verwacht dat hij defecten of storingen aan terreininstallaties en

algemene voorzieningen aan de eigenaar meldt.

29. Iedere kampeerder dient zich te kunnen legitimeren.

30. Mini camping Hoeve de ploeg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, Vermissing of schade door u en of derden zijn en of worden veroorzaakt.

Algemeen

31. Het gebruik van lpg gasflessen is toegestaan,

alleen in lpg-gecertificeerde gasflessen.

32. Het gebruik van aggregaten voor het opwekken van stroom is niet toegestaan.

33. Het gebruik van elektrische kacheltjes is niet toegestaan.

34. Het is verplicht elektriciteit en gastoestellen volgens de normen in orde te hebben.

35. U bent verplicht een W.A. verzekering voor schade aan derden te hebben.

36. Klachten e.d. dienen gemeld te worden bij de eigenaar en zullen redelijkerwijs worden

opgelost.

37. Het is niet toegestaan handel te drijven op het terrein.

Als dit wel het geval is zijn wij genoodzaakt om hier melding van te maken bij de politie.

38. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de beheerder.

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een

waarschuwing, weigeren,  verwijdering.

Van de toegang tot de openbare ruimten van de camping of tot verwijdering van de camping.

 

 Van wetsovertredingen en misdrijven 

39. Er wordt altijd aangifte gedaan bij de politie

Camping Camping Hoeve De Ploeg

We breiden verder uit.

 

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Italian
 - 
it
Spanish
 - 
es